Contact us
Name: *
Telephone: *
E-mail: *
Area: *
Content:
Contact us
Carp Hill Road, Urumqi, the Xinjiang Uygur Autonomous Region, China No. 137
Our Experts
Maisumu Mahemuti
Deputy Director of Emergency Center
Liu Zhiqiang
Deputy Director of Department of Comprehensive Cardiology, Heart Center
Zhou Xianhui
Director of Department of Pacing Electrophysiology
Sun Huiping
Deputy Director of ICU of Heart Center
Zhang Ying
Deputy Director of Department of Cardiac Function
Zhang Xiangyang
chief physician
Online booking
Advanced equipment
Feedback
Contact us
Address:
Carp Hill Road, Urumqi, the Xinjiang Uygur Autonomous Region, China No. 137
Working Model:
Working hours Morning 09:00 - Night21:00